Nedávno jsem dostal Tube Zakoupený. Životnost filtru však nefunguje dobře a neklesá pod 99%. Co mám dělat?

Rádi bychom vás požádali, abyste prošli následujícími kroky:
1. Vyjměte zařízení z Duux App.
2. Resetujte odpočítávání filtru podržením tlačítka pro resetování filtru, dokud neuslyšíte pípnutí.
3. Odpojte zařízení od elektrické zásuvky a nechte jej odpojit po dobu 30 minut.
4. Po 30 minutách zařízení znovu zapněte a znovu jej připojte k Duux App.