Vangt Bright ook Vluchtige Organische Stoffen (VOS) of alleen maar PM2.5 deeltjes?

Bright neutraliseert ook VOS door middel van het actief koolstoffilter. Deze maakt deel uit van de totale filter.