Op het scherm van Motion verschijnt ‘Hi!’ met 3 balkjes, gevolgd door ‘Lo/NO!’. Wat is er mis?

Het waterpeil is te laag. Vul water bij in de watertank.