Komen er op korte termijn meerdere commando’s beschikbaar voor spraakassistenten?

Helaas zijn we afhankelijk van Google en Amazon. We kunnen op dit moment niet meer toevoegen door beperkingen aan commando’s die beide spraakassistenten herkennen. Zodra deze mogelijkheid er komt, zullen ze worden toegevoegd voor Duux producten.