Neseniai gavau Tube Įsigyti. Tačiau filtro tarnavimo laikas neveikia gerai ir nesiekia žemiau 99%. Ką aš galiu padaryti?

Norėtume paprašyti jūsų atlikti šiuos veiksmus:
1. Išimkite įrenginį iš Duux programėlė.
2. Iš naujo nustatykite filtro atgalinį skaičiavimą laikydami nuspaudę filtro nustatymo iš naujo mygtuką, kol išgirsite pyptelėjimą.
3. Atjunkite prietaisą nuo maitinimo lizdo ir palikite jį atjungtą 30 minučių.
4. Po 30 minučių vėl įjunkite įrenginį ir vėl prijunkite jį prie Duux Programėlė.